Αγγλικός όρος

ganglion cell

Ορισμός

1. Οποιοσδήποτε νευρώνας, το κυτταρικό σώμα του οποίου, εντοπίζεται εντός ενός γαγγλίου.

2. Νευρώνας του αμφιβληστροειδούς, ο νευρώνας του οποίου κείται στο γαγγλιακό κυτταρικό στρώμα. Οι άξονες των γαγγλιακών κυττάρων σχηματίζουν τις ίνες του οπτικού νεύρου.

Κύριος όρος

cell