Αγγλικός όρος

gangrene

Ορισμός

Νέκρωση ή θάνατος ιστού, συνήθως λόγω ανεπάρκειας ή απουσίας αιματικής παροχής.

ΑΙΤΙΟΛΟΠΑ: Η γάγγραινα προκαλείται συνήθως από απόφραξη της αιματικής παροχής ενός οργάνου ή ιστού, που οφείλεται πιθανότατα σε φλεγμονώδεις διεργασίες, τραύμα ή εκφυλιστικές αλλοιώσεις, όπως η αρτηριοσκλήρυνση. Αποτελεί συχνά επιπλοκή λοιμώξεων, κρυοπαγημάτων, συνθλιπτικών κακώσεων ή παθήσεων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και η νόσος Raynaud. Η εμβολή μεγάλων αρτηριών σε οποιαδήποτε περιοχή του οργανισμού μπορεί να προκαλέσει γάγγραινα της περιοχής που εκτείνεται περιφερικά του σημείου αυτού. Η περιοχή που νεκρώνεται ονομάζεται εσχάρα (για τους μαλακούς ιστούς) ή απόλυμα (για τα οστά). Ο νεκρός ιστός πρέπει να αφαιρείται πριν αρχίσει η διαδικασία της επούλωσης.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ο ηλικιωμένος ή διαβητικός ασθενής ελέγχεται για αρτηριακή ανεπάρκεια που σχετίζεται με τη μείωση του τόνου και της ελαστικότητας των αιμοφόρων αγγείων. Ελέγχεται επίσης η τριχοειδική πλήρωση. Εκτιμώνται η παρουσία και η ισχύς των περιφερικών σφύξεων και η φυσιολογική αισθητική ανταπόκριση του ασθενή στο φως και την εν τω βάθει ψηλάφηση. Ελέγχονται η συμμετρία, το χρώμα, η θερμοκρασία και οι ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές των ονύχων των χεριών και των ποδιών, η υφή του δέρματος και των τριχών. Αναζητούνται και καταγράφονται περιοχές ασυνήθους χρώσης που υποδηλώνουν νέες δερματικές βλάβες ή ουλές από παλαιό τραυματισμό ή εξελκώσεις, και περιγράφονται η έκταση και η φύση της γάγγραινας που παρατηρείται. Εφόσον ενδείκνυται, χορηγούνται αγγειοδιασταλτικοί και θρομβολυτικοί παράγοντες και αξιολογείται η ανταπόκριση του ασθενούς. Αν απαιτείται χειρουργική παρέμβαση, αξιολογούνται επίσης η κατανόηση της διαδικασίας από τον ασθενή, τα επιθυμητά αποτελέσματα και οι πιθανές επιπλοκές. Οι επαγγελματίες της υγείας συνεργάζονται με το χειρουργό για τη προετοιμασία του ασθενή, το χειρουργείο και τη μετεγχειρητική περίοδο. Η απαιτούμενη φροντίδα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αν απαιτείται ακρωτηριασμός, ο ασθενής θα πρέπει να κατανοήσει ότι το επίπεδο του ακρωτηριασμού εξαρτάται από την παρουσία βιώσιμων ιστών για την επούλωση και από τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κάποιας πρόσθεσης. Η ιατρική και νοσηλευτική ομάδα στο σύνολο της θα πρέπει να γνωρίζει τις αντιλήψεις του ασθενή περί ακρωτηριασμού, προκειμένου να υποστηρίξει την αποκατάσταση του πένθους και την προσαρμογή του ασθενή στη μόνιμη μεταβολή της σωματικής εικόνας. Φυσιοθεραπευτές και εργο-θεραπευτές βοηθούν τον ασθενή να διαχειριστεί τις μεταβολές της κινητικότητας και της ικανότητας εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων. Η πολυπαραγοντική ομάδα αποκατάστασης περιλαμβάνει τον ασθενή, το νοσηλευτικό προσωπικό, το γιατρό, τον κοινωνικό λειτουργό, τον ψυχολόγο, τον ειδικό στις προσθέσεις, καθώς και τους φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Η ηλικία του ασθενή και η ύπαρξη άλλων συστηματικών διαταραχών επηρεάζουν την άμεση και μακροχρόνια ανταπόκριση στη θεραπεία.

Υπώνυμος όρος

diabetic gangrene
dry gangrene
embolic gangrene
Fournier′s gangrene
gas gangrene
idiopathic gangrene
inflammatory gangrene
moist gangrene
primary gangrene
secondary gangrene
symmetrical gangrene
traumatic gangrene