Αγγλικός όρος

galactose

Ορισμός

Δεξιόστροφος μονοσακχαρίτης ή απλή εξόζη, C6H12Ο6. Η γαλακτόζη είναι ισομερές της γλυκόζης και σχηματίζεται, μαζί με τη γλυκόζη, από την υδρόλυση της λακτόζης. Αποτελεί συστατικό των κερεβροσιδών. Η γαλακτόζη απορροφάται εύκολα από την πεπτική οδό· στο ήπαρ μετατρέπεται σε γλυκόζη και μπορεί να αποθηκευθεί ως γλυκογόνο.