Αγγλικός όρος

gallium

Ορισμός

ΣΥΜΒ: Ga
Σπάνιο μέταλλο, μικρές ποσότητες του οποίου ανευρίσκονται στα μείγματα του βωξίτη και του ψευδαργύρου· ατομικό βάρος 69,72, ατομικός αριθμός 31. Το γάλλιο-67 (67Ga) χρησιμοποιείται στην πυρηνική ιατρική για την απεικόνιση όγκων (όπως λεμφώματα) και φλεγμαινόντων ιστών (όπως στη σαρκοείδωση, στην οστεομυελίτιδα και στα αποστήματα).

Ετυμολογία

Λατ. Gallia, Γάλλος