Αγγλικός όρος

gastrointestinal bleeding

Ορισμός

Αιμορραγία από το πεπτικό σύστημα. Για παράδειγμα, αιματέμεση, αιμορραγία από το ορθό ή μέλαινα κένωση (μαύρα κόπρανα). Η αιμορραγία αυτή μπορεί να προκληθεί από ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων της οισοφαγίτιδας, της γαστρίτιδας, του έλκους, των καρκίνων, των αγγειακών διαμαρτιών, των αιμορροΐδων και άλλων βλαβών. Η σοβαρότητα της αιμορραγίας είναι συνήθως προφανής κατά τη φυσική εξέταση. Ο ασθενής με βαριά αιμορραγία μπορεί να εμφανίσει ταχυκαρδία, υπόταση και ωχρότητα και μπορεί να παραπονιέται συχνά για ζάλη κατά την έγερση από το κρεβάτι ή την καρέκλα. Αυτά τα σημαντικά ευρήματα χρήζουν άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

Κύριος όρος

bleeding