Αγγλικός όρος

gastric ulcer

Ορισμός

Έλκος του γαστρικού βλεννογόνου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Κοινά αίτια είναι τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, η χρήση αλκοόλ ή καπνού και η λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

Κύριος όρος

ulcer