Αγγλικός όρος

gastritis

Ορισμός

Οξεία ή χρόνια φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου. Παγκοσμίως, η συχνότερη αιτία είναι η λοίμωξη από το Helicobacter pylori. Άλλες λιγότερο συχνές αιτίες γαστρικής φλεγμονής περιλαμβάνουν τη χρήση αλκοόλ και παραγώγων καπνού· τη βλάβη του βλεννογόνου του στομάχου από μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ)· την πυλαία υπέρταση με συμφόρηση του γαστρικού βλεννογόνου· τα αυτοάνοσα νοσήματα (όπως η κακοήθης αναιμία)· τη δωδεκαδακτυλική παλινδρόμηση· και τη γαστρική ισχαιμία

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η φλεγμονή μπορεί να είναι ασυμπτωματική, κυρίως σε ήπια χρόνια γαστρίτιδα, ή οξεία, με συμπτώματα όπως επιγαστραλγία, ναυτία, εμέτους και αιματέμεση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Όταν το αίτιο είναι το H pylori, η αντιβιοτική αγωγή σε συνδυασμό με έναν ισχυρό παράγοντα καταστολής της έκκρισης οξέος επαρκεί για τη θεραπεία των περισσότερων ασθενών. Η αποχή από την κατανάλωση αλκοόλ, τη χρήση παραγώγων καπνού και ΜΣΑΦ βελτιώνει τη γαστρίτιδα που οφείλεται στους παράγοντες αυτούς· συνήθως χορηγείται επίσης ένας αποκλειστής των Η2 υποδοχέων (όπως ρανιτιδίνη) ή ένας αναστολέας της αντλίας πρωτονίων (όπως ομεπραζόλη) για την ενίσχυση της ίασης

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ο ασθενής ενημερώνεται για την κατάσταση. Ενθαρρύνεται η συμμόρφωση στα πολλαπλά αντιβιοτικά σχήματα, εφόσον η γαστρίτιδα οφείλεται στο H pylori. Αν η γαστρίτιδα οφείλεται στο κάπνισμα, στην κατανάλωση αλκοόλ ή σε κατάχρηση ΜΣΑΦ, συστήνεται η αποφυγή των παραγόντων αυτών. Οι ασθενείς που δεν μπορούν να προσλάβουν τροφή ή υγρά από το στόμα ή εκδηλώνουν αιματέμεση θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στο γιατρό.

Συνώνυμο

endogastritis

Ετυμολογία

[Ελλ. gaster, στόμαχος + itis, φλεγμονή]

Υπώνυμος όρος

acute gastritis
atrophic gastritis
chronic gastritis
giant hypertrophic gastritis
toxic gastritis