Αγγλικός όρος

glycoside

Ορισμός

Μια ουσία που προέρχεται από τα φυτά και κατά την υδρόλυση της αποδίδει ένα σάκχαρο και ένα ή περισσότερα πρόσθετα προϊόντα. Οι γλυκοσίδες ανάλογα με το σάκχαρο που περιέχουν, ονομάζονται γλυκοσίδια ή γαλακτοσίδια. Η δακτυλίτιδα είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη καρδιακή γλυκοσίδη.