Αγγλικός όρος

gnathostomiasis

Ορισμός

Μια μορφή σπλαχνικής λοίμωξης των ανθρώπινων ιστών από μεταναστευτικές προνύμφες που προκαλείται από το νηματοειδές παράσιτο του σκύλου και της γάτας, Gnathostoma spinigerum. Η πρόσληψη γίνεται με τη βρώση ακατάλληλα παρασκευασμένων ψαριών και πουλερικών που περιέχουν την προνύμφη. Το παράσιτο μεταναστεύει μέσω διαφόρων ιστών του σώματος και προκαλεί παροδική φλεγμονώδη αντίδραση με πιθανό σχηματισμό αποστήματος. Αν προσβληθεί και ο εγκέφαλος, μπορεί να αναπτυχθεί ηωσινοφιλική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία. Οι ταξιδιώτες προς την Ασία θα πρέπει να αποφεύγουν τη βρώση ωμών ή ακατάλληλα μαγειρεμένων ψαριών και πουλερικών.

ΘΕΡΑΠΕIΑ: Η θεραπεία συνίσταται στη χειρουργική αφαίρεση των βλαβών και στη χορήγηση αλβενδαζόλης.