Αγγλικός όρος

medical waste

Ορισμός

Μολυσματικά ή σωματικά επικίνδυνα ιατρικά ή βιολογικά απόβλητα. Περιλαμβάνουν αίμα που έχει απορριφθεί και προϊόντα αίματος· απόβλητα από το πα-θολογοανατομικό τμήμα, συμπεριλαμβανομένων σωματικών μελών, ιστών ή υγρών που αποβλήθηκαν ως υπολείμματα εγχειρήσεων ή αυτοψίας· μολυσμένα πτώματα ζώων· σωματικά μέρη ζώων και κλινοσκεπάσματα· αιχμηρά αντικείμενα· αποβλημένα παρασκευάσματα από γενετικά τροποποιημένους ζωντανούς οργανισμούς και τα προϊόντα τους.