Αγγλικός όρος

forensic dentistry

Ορισμός

Το πεδίο της οδοντιατρικής που σχετίζεται κυρίως με τον νομικό κλάδο· συνήθως, η αναγνώριση των αγνώστων ατόμων από λεπτομέρειες της οδοντοστοιχίας τους και των οδοντικών αποκαταστάσεων. Ενώ η ιατροδικαστική συχνά χρησιμοποιείται για την εδραίωση του χρόνου και των αιτιών του θανάτου, ο εν λόγω οδοντιατρικός κλάδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εδραίωση της ταυτότητας με βάση μόνο τα οδοντιατρικά αρχεία.

Κύριος όρος

dentistry