Αγγλικός όρος

medical examiner

Ορισμός

Ένας ιατρός που έχει τις γνώσεις και την ικανότητα να ερευνά την αιτία θανάτου και τις συνθήκες γύρω από αυτόν. Η εκπαίδευση συνήθως περιλαμβάνει μελέτη παθολογοανατομίας και ιατροδικαστικής. Ο ιατροδικαστής έχει σχετική άδεια από κυβερνητικές οργανώσεις να τις εκπροσωπεί και να κάνει μία εκτενή αναφορά των ευρημάτων του στις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές. Η ικανότητα ενός ιατροδικαστή είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διερεύνηση θανάτων, όπου κακή άσκηση της ιατρικής, η ανθρωποκτονία, η αυτοκτονία ή άλλες εγκληματικές ενέργειες είναι πιθανό να έχουν συμβάλει ως παράγοντες.