Αγγλικός όρος

sweat gland

Ορισμός

Ένας απλός, περιελιγμένος, σωληνοειδής αδένας ο οποίος βρίσκεται σε όλες τις επιφάνειες του σώματος, εκτός από την παρυφή των χειλέων, τη βάλανο του πέους και την εσωτερική επιφάνεια της ακροποσθίας. Η περιελιγμένη εκκριτική μοίρα βρίσκεται στο δέρμα ή στο υποδόριο λίπος· ο εκκριτικός πόρος ακολουθεί μια ευθεία ή λοξή πορεία μέσα στο χόριο, αλλά καθίσταται σπειροειδής, καθώς διέρχεται από την επιδερμίδα ως το στόμιο του, έναν ιδρωτοποιό πόρο. Οι περισσότεροι ιδρωτοποιοί αδένες είναι μεροκρινείς· οι μασχαλιαίοι, οι αδένες της θηλαίας άλω, οι μαζικοί, οι αδένες των μεγάλων χειλέων του αιδοίου και οι περιπρωκτικοί αδένες είναι αποκρινείς. Οι ιδρωτοποιοί αδένες είναι πολυπληθείς στις παλάμες των άκρων χειρών και στα πέλματα.

Κύριος όρος

gland