Αγγλικός όρος

beta interleukin

Ορισμός

Μία πρωτεΐνη που απελευθερώνεται από ενεργοποιημένα μακροφάγα και διεγείρει τα Β κύτταρα και τα κύτταρα του θύμου για πολλαπλασιασμό και ωρίμανση και αυξάνει της έκκριση ιντερλευκίνης-2. Ανευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στο αίμα ασθενών με σηπτική καταπληξία και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών με μηνιγγίτιδα.

Συντομογραφία

ΣΥΝΤΜ.: IL-1.

Συνώνυμο

catabolin

Κύριος όρος

interleukin