Αγγλικός όρος

interleukin-10

Ορισμός

Μια κυτταροκίνη που λαμβάνεται από μονοπύρηνα φαγοκύτταρα, Τ-κύτταρα και κερατινοκύτταρα. Αναστέλλει την σύνθεση κυτταροκινών από τα μακροφάγα, Τ-κύτταρα και κύτταρα φυσικούς δολοφόνους και προάγει την ανάπτυξη των Β κυττάρων και την έκκριση αναοσοσφαιρινών.

Συντομογραφία

IL-10

Κύριος όρος

interleukin