Αγγλικός όρος

interleukin-11

Ορισμός

Μια κυτταροκίνη που παράγεται από τα κύτταρα του στρώματος του μυελού των οστών. Μεσολαβεί στην σύνθεση των πρωτεϊνών οξείας φάσης, προάγει την ανάπτυξη των Β κυττάρων και την διαφοροποίηση σε πλασματοκύτταρα και προωθεί την παραγωγή μεγακαρυοκυττάρων.

Συντομογραφία

IL-11

Συνώνυμο

plasmocytoma stimulating factor

Κύριος όρος

interleukin