Αγγλικός όρος

interleukin-14

Ορισμός

Μία κυτταροκίνη που παράγεται από τα Τ-λεμφοκύτταρα και από τα θυλακοειδή δενδριτικά κύτταρα. Διεγείρει τον πολλαπλασιασμό ενεργοποιημένων Β λεμφοκυττάρων και αναστέλλει την παραγωγή ανοσοσφαιρινών από τα ενεργοποιημένα Β λεμφοκύτταρα.

Συντομογραφία

IL-14

Κύριος όρος

interleukin