Αγγλικός όρος

interleukin-17

Ορισμός

Μία κυτταροκίνη που παράγεται από τα Τ- λεμφοκύτταρα μνήμης, που διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων και την διαφοροποίηση των ουδετεροφίλων.

Συντομογραφία

IL-17

Κύριος όρος

interleukin