Αγγλικός όρος

interleukin-18

Ορισμός

Μία κυτταροκίνη που παράγεται από τα μακροφάγα και διεγείρει την παραγωγή ιντερφερόνης-γ και άλλων χημικών διαμεσολαβητών που προάγουν τις απαντήσεις της κυτταρικής ανοσίας. Είναι παρόμοιας δομής με την IL-1.

Συντομογραφία

IL-18

Κύριος όρος

interleukin