Αγγλικός όρος

interleukin-2

Ορισμός

Μία κυτταροκίνη που απελευθερώνεται κυρίως από ενεργοποιημένα CD4+ βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα. Αποτελεί βασικό διαμεσολαβητή του πολλαπλασιασμού των Τ κυττάρων, προωθεί την παραγωγή άλλων κυτταροκινών, προάγει την λειτουργία των κυττάρων φυσικών φονιάδων και είναι συμπαράγοντας στην έκκριση ανοσοσφαιρινών.

Συντομογραφία

IL-2

Συνώνυμο

T-cell growth factor.

Κύριος όρος

interleukin