Αγγλικός όρος

interleukin-3

Ορισμός

Μία κυτταροκίνη που παράγεται από ενεργοποιημένα Τ κύτταρα και προάγει τον πολλαπλασιασμό των αρχέγονων κυττάρων του μυελού των οστών.

Συντομογραφία

IL-3

Συνώνυμο

mast cell growth factor, multi-colony stimulating factor

Κύριος όρος

interleukin