Αγγλικός όρος

interleukin-4

Ορισμός

Μία κυτταροκίνη που απελευθερώνεται από ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα και μαστοκύτταρα και διεγείρει την παραγωγή και δραστηριότητα των Β και Τ λεμφοκυττάρων, εμποδίζει τα μακροφάγα να απελευθερώσουν μονοκίνες και προάγει την δραστηριότητα των μαστοκυττάρων, της ανοσοσφαιρίνης Ε και των ηωσινοφίλων.

Συντομογραφία

IL-4

Κύριος όρος

interleukin