Αγγλικός όρος

interleukin-5

Ορισμός

Μία κυτταροκίνη που παράγεται από Τ κύτταρα, ηωσινόφιλα και μαστοκύτταρα και δρα ως κύριος διεγέρτης της παραγωγής ηωσινοφίλων.

Συντομογραφία

IL-5

Συνώνυμο

eosinophil-colony stimulating factor, eosinophil differentiation factor

Κύριος όρος

interleukin