Αγγλικός όρος

interleukin-7

Ορισμός

Μία κυτταροκίνη που παράγεται από τον θύμο, τον σπλήνα και τα κύτταρα του στρώματος του μυελού των οστών. Διεγείρει την αύξηση των πρόδρομων μορφών των Β κυττάρων, την ανάπτυξη των θυμοκυττάρων, και την δραστηριότητα των κυτταροτοξικών Τ- κυττάρων.

Συντομογραφία

IL-7

Συνώνυμο

tymphopoietm 1, pre-B cell growth factor

Κύριος όρος

interleukin