Αγγλικός όρος

interleukin-8

Ορισμός

Μια κυτταροκίνη που παράγεται από πολλούς τύπους κυττάρων. Δρα ως χημειοτακτικό των ουδετεροφίλων.

Συντομογραφία

IL-8

Κύριος όρος

interleukin