Αγγλικός όρος

interleukin-9

Ορισμός

Μια κυτταροκίνη που παράγεται από τα Τ-κύτταρα. Μεταξύ των άλλων λειτουργιών προάγει τον πολλαπλασιασμό των μαστοκυττάρων.

Συντομογραφία

IL-9

Κύριος όρος

interleukin