Αγγλικός όρος

hepatitis E

Ορισμός

Ένας τύπος ηπατίτιδας παρόμοιος με την ηπατίτιδα Α που εμφανίζεται κυρίως σε έθνη με παροχές μολυσμένου νερού ή σε ταξιδιώτες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Προκαλείται από έναν RNA ιό που προκαλεί μόνο οξεία μόλυνση.

Κύριος όρος

hepatitis