Αγγλικός όρος

isokinetic exercise

Ορισμός

Άσκηση, συνήθως με τη χρήση ειδικών οργάνων, η οποία ελέγχει την ταχύτητα της μυϊκής βράχυνσης ή επιμήκυνσης, ούτως ώστε η δύναμη που παράγεται από το μυ να είναι η μέγιστη καθ όλο το εύρος της κίνησης.

Κύριος όρος

exercise