Αγγλικός όρος

isotonic exercise

Ορισμός

Ενεργός μυϊκή σύσπαση κατά την οποία η δύναμη που ασκείται από το μυ παραμένει συνεχής και μεταβάλλεται το μήκος του μυός.

Κύριος όρος

exercise