Αγγλικός όρος

ischemic hepatitis

Ορισμός

Οξεία, βαριά ηπατική βλάβη που προκύπτει από ένα επεισόδιο υπότασης, τυπικά σε ένα άτομο με υποκείμενη καρδιακή ή πνευμονική νόσο. Αυτός ο τύπος ηπατίτιδας μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία, εγκεφαλοπάθεια, κώμα ή θάνατο.

Κύριος όρος

hepatitis