Αγγλικός όρος

eosinophil

Ορισμός

Ένα λευκό αιμοσφαίριο με λοβωτό πυρήνα και κοκκία στο κυτταρόπλασμα που χρωματίζονται κόκκινα με τη χρώση κατά Wright. Τα ηωσινόφιλα αποτελούν το 1- 3% των λευκών αιμοσφαιρίων. Συμβάλλουν στην καταστροφή των παρασίτων και στις αλλεργικές αντιδράσεις με την απελευθέρωση χημικών μεσολαβητών, όπως η ισταμίνη.

Συνώνυμο

acidophilic leukocyte, eosinophilic leukocyte

Ετυμολογία

[" + philein, φιλείν]