Αγγλικός όρος

heartburn

Ορισμός

Ένα αίσθημα καύσους στο μέσο του επιγαστρίου, οπισθοστερνικά ή στο λαιμό που οφείλεται σε παλινδρόμηση του όξινου περιεχομένου του στομάχου στον οισοφάγο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Τα αντιόξινα, οι ανταγωνιστές των υποδοχέων Η2 (π.χ., σιμετιδίνη) και οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (π.χ., λανσοπραζόλη) είναι αποτελεσματικά φάρμακα.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Οι ασθενείς βοηθούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο εμφάνισης του καύσους σε σχέση με την πρόσληψη τροφής, αν κατά τη μεταβολή της θέσης επιδεινώνεται η δυσφορία, τους προδιαθεσικούς παράγοντες (όπως είναι ο τύπος και η ποσότητα της τροφής) και τους παράγοντες που επιδεινώνουν τη δυσφορία. Για πολλούς ανθρώπους οι μέντες, οι σοκολάτες, το οινόπνευμα, τα γεύματα αργά το βράδυ και τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα επιδεινώνουν αυτό το σύμπτωμα. Αν χρησιμοποιούνται αντιόξινα για την αντιμετώπιση του καύσους, εξηγείται στους ασθενείς η ικανότητά τους να περιορίσουν τη δράση άλλων φαρμάκων που λαμβάνονται από το στόμα και αναζητείται κάποιο σχήμα για την πρόληψη των αλληλεπιδράσεων.

Συνώνυμο

brash, pyrosis