Αγγλικός όρος

rule of nines

Ορισμός

Ένας τύπος αξιολόγησης του ποσοστού των περιοχών της επιφάνειας του σώματος, ιδιαίτερα χρήσιμος στην εκτίμηση του ποσοστού του δέρματος που έχει υποστεί έγκαυμα. Για τον ενήλικα η κεφαλή αναπαριστά το 9%, κάθε άνω άκρο 9%, η πρόσθια επιφάνεια του κορμού 18%, η οπίσθια επιφάνεια του κορμού 18%, κάθε κάτω άκρο 18% και το περίνεο το υπόλοιπο 1%.

Βλ.: επεξ.

Κύριος όρος

rule