Αγγλικός όρος

cardiac valve

Ορισμός

Μία από τις τέσσερεις βαλβίδες που εμποδίζουν την παλινδρόμηση του αίματος, καθώς αυτό διέρχεται εντός, μέσω και εκτός της καρδιάς. Κατά τη σειρά εισόδου του φλεβικού αίματος στον δεξιό κόλπο, οι βαλβίδες είναι η δεξιά κολποκοιλιακή (τριγλώχινα), η πνευμονική, η αριστερή κολποκοιλιακή (μιτροειδής) και η αορτική.

Κύριος όρος

valve