Αγγλικός όρος

cardiac cycle

Ορισμός

Η περίοδος απότην έναρξη ενός καρδιακού κτύπου, έως την έναρξη του επόμενου κτύπου, ο οποίος περιλαμβάνειτη συστολή, τη σύσπαση των κόλπων και των κοιλιών, που εξωθεί το αίμα καιτη διαστολή, την περίοδο κατάτην οποία οι κοιλότητες επαναπληρώνονται με αίμα. Φυσιολογικώς, οι κόλποι συσπώνται αμέσως πριν από τις κοιλίες. Ο συνήθης κύκλος διαρκεί 0,8 δευτερόλεπτα με 60 έως 85 καρδιακούς κτύπους περίπου ανά λεπτό σε ενήλικα σε ηρεμία. Η κολπική συστολή διαρκεί 0,1 δευτερόλεπτα, η κοιλιακή συστολή 0,3 δευτερόλεπτακαι η διαστολή 0,4 δευτερόλεπτα. Παρ ότι φαίνεται πως η καρδιά λειτουργεί ακατάπαυστα, στην πραγματικότητα ηρεμεί για ικανό τμήμα κάθε καρδιακού κύκλου.

Βλ.: εικόνα.

Κύριος όρος

cycle