Αγγλικός όρος

cancer of liver

Ορισμός

Κακοήθεια του ήπατος που οφείλεται είτε σε μετάσταση από μια πρωτοπαθή πηγή ή σε πρωτοπαθή όγκο του ήπατος. Συχνότερη είναι η πρώτη αιτία. Παράγοντες που προδιαθέτουν είναι το άρρεν φύλο, η ηπατίτιδα Β ή C, η κίρρωση και άλλες ηπατοπάθειες. Το ήπαρ είναι το συνηθέστερο σημείο μετάστασης όγκων που διασπείρονται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Η πρόγνωση για την επιβίωση κυμαίνεται από λίγους μήνες έως 1 έτος.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η νόσος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό άλγος και ευαισθησία, καχεξία (δηλαδή απώλεια βάρους) και εγκεφαλοπάθεια. Ο ίκτερος είναι συνήθης. Το ήπαρ είναι διογκωμένο, η επιφάνειά του φυματιώδης και συχνά μπορεί να εντοπισθεί ένα κεντρικό εντύπωμα ή ομφαλωτά εντυπώματα.

Κύριος όρος


liver