Αγγλικός όρος

ovarian cancer

Ορισμός

Οποιαδήποτε κακοήθης ανάπτυξη σε μία ωοθήκη. Περίπου το 85% με 90% των καρκίνων της ωοθήκης προέρχονται από το επιφανειακό επιθήλιο της ωοθήκης. Στις ΗΠΑ το 2003, η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία εκτίμησε on θα διαγνωσθούν περίπου 25.000 νέοι ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών και θα προκύψουν περίπου 14.000 θάνατοι από την ασθένεια. Τα περισσότερα περιστατικά διαγιγνώσκονται όταν η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο επειδή οι μέθοδοι πρώιμης ανίχνευσης είναι ακόμα μη ικανοποιητικές. Επί του παρόντος, περισσότερες γυναίκες πεθαίνουν από επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών παρά από το σύνολο των υπόλοιπων γυναικολογικών καρκίνων. Ορισμένοι ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών ενδέχεται να έχουν γενετική προδιάθεση όπως πχ., το να φέρουν τα γονίδια BRCA-1 ή BRCA-2.

Κύριος όρος

cancer