Αγγλικός όρος

carotid endarterectomy

Ορισμός

Χειρουργική μέθοδος για την απομάκρυνση ενδαρτηριακών κωλυμάτων από το εγγύς τμήμα της τραχηλικής μοίρας της έσω καρωτίδας αρτηρίας. Με τη μέθοδο αυτή, ελαττώνεται ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου όταν διενεργείται σε ασθενείς με μέτριες ή σοβαρές στενώσεις της καρωτίδας, με ή χωρίς ιστορικό παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων (ΤΙΑ).

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Προεγχειρητική: Για μείωση του άγχους, εξηγείται η διαδικασία και το αναμενόμενο αίσθημα στον ασθενή και στην οικογένειά του και απαντώνται οι ερωτήσεις τους. Συζητώνται επίσης η εντόπιση της βλάβης, η αθηροσκληρωτική διαδικασία και η ανάγκη για τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου μετά την επέμβαση. Εξηγούνται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις για τη διερεύνηση της καρωτιδικής στένωσης. Εάν ο ασθενής παρουσιάζει ταυτόχρονα και στεφανιαία νόσο, εξηγούνται επίσης το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) , η στεφανιογραφία και η δοκιμασία κοπώσεως. Οι διαδικασίες και ο εξοπλισμός της εντατικής φροντίδας (καθετήρες, σωλήνες, μηχανήματα) περιγράφονται επίσης για να προετοιμαστεί ο ασθενής και οι συγγενείς του για τη μετεγχειρητική πορεία. Εφόσον είναι εφικτό, κανονίζεται μια επίσκεψη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Εξηγούνται στον ασθενή ο αναμενόμενος μετεγχειρητικός πόνος και δυσφορία και ο ασθενής καθοδηγείται σχετικά με την εκτίμηση του πόνου, της λήψης αναλγητικών φαρμάκων και άλλων μέτρων ανακούφισης του πόνου. Εξηγούνται στον ασθενή οι συνήθεις νευρολογικές εξετάσεις που θα διενεργούνται μετά την επέμβαση και οι φυσιολογικές αντιδράσεις σε αυτές. Μπορεί να χρειαστεί να εισαχθεί ένας αρτηριακός καθετήρας για την παρακολούθηση των αερίων και της πίεσης του αίματος, διενεργείται ECG και λαμβάνεται η έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς πριν την αναισθησία, γίνεται προετοιμασία του χειρουργικού πεδίου σύμφωνα με το πρωτόκολλο η την προτίμηση του χειρουργού και χορηγείται καταστολή.

Μετεγχειρητική: Τα ζωτικά σημεία (περιλαμβανομένων και των μεταβολών του μεγέθους της κόρης) παρακολουθούνται ανά 15 λεπτά για την πρώτη ώρα (η σύμφωνα με το πρωτόκολλο) έως ότου σταθεροποιηθεί ο ασθενής. (Μεταβολές στην αρτηριακή πίεση και στον καρδιακό η ρυθμό η στις αναπνοές μπορεί να υποδηλώνουν εγκεφαλική ισχαιμία). Διενεργείται νευρολογική εκτίμηση τις πρώτες 24 ώρες (η σύμφωνα με το πρωτόκολλο) για την αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος των άκρων, των λεπτών κινήσεων, του επιπέδου συνείδησης και του προσανατολισμού.

Η πρόσληψη και αποβολή υγρών παρακολουθούνται ανά ώρα για τις πρώτες 24 ώρες (η σύμφωνα με το πρωτόκολλο). Διενεργείται συνεχής παρακολούθηση της καρδιακής και αιμοδυναμικής κατάστασης για τις πρώτες 24 ώρες (η σύμφωνα με το πρωτόκολλο). Χορηγούνται τα απαραίτητα αναλγητικά φάρμακα καθώς και άλλα μη επεμβατικά αναλγητικά μέτρα.

Παρέχεται φροντίδα του χειρουργικού τραύματος και καθοδηγείται ο ασθενής και η οικογένειά του γι αυτήν, καθώς και για την παρατήρηση και αναφορά στον χειρουργό τυχόν σημείων και συμπτωμάτων μόλυνσης (ερυθρότητα, οίδημα η εκροή από το τραύμα, πυρετός και πονόλαιμος). Οι ασθενείς που καπνίζουν, ενθαρρύνονται να διακόψουν το κάπνισμα και μπορεί να παραπεμφθούν σε πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος η να ακολουθήσουν θεραπεία υποκατάστασης με επιθέματα νικοτίνης. Η τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, όπως τα υψηλά επίπεδα λιπιδίων και το πλεονάζον βάρος, επίσης συζητείται. Χορηγούνται τα απαραίτητα φάρμακα και ο ασθενής καθοδηγείται για τη χρήση τους καθώς και για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στο θεράποντα ιατρό του.

Ο ασθενής που έχει υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και χρειάζεται παρακολούθηση παραπέμπεται σε κέντρο αποκατάστασης η για κατ οίκον φροντίδα. Δίνονται οδηγίες για την αντιμετώπιση των μετεγχειρητικών νευρολογικών, αισθητηριακών η κινητικών διαταραχών και εξηγείται η σημασία των τακτικών επισκέψεων επανελέγχου. Ο χειρουργός η ο νευρολόγος πρέπει να ενημερωθούν άμεσα εάν εμφανισθούν νέα νευρολογικά συμπτώματα. Ο ασθενής πρέπει να φέρει μαζί του μια καρτέλα όπου να αναφέρεται η πάθηση του και η αγωγή του σε περίπτωση ατυχήματος.

Κύριος όρος

endarterectomy