Αγγλικός όρος

karyotype

Ορισμός

Μια μικροφωτογραφία των χρωμοσωμάτων ενός κυττάρου, που λαμβάνεται στη διάρκεια της μετάφασης, όταν κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από ένα ζεύγος χρωματίδων. Τα χρωμοσώματα στη συνέχεια τοποθετούνται σε αριθμητική σειρά, με φθίνουσα σειρά μεγέθους.

Ετυμολογία

[" + typos, τύπος]