Αγγλικός όρος

fracture of the hip

Ορισμός

Ένα κάταγμα της εγγύς μοίρας του μηριαίου οστού, δηλ. κεφαλής, αυχένα ή μεσοτροχαντήριων ή υποτροχαντήριων περιοχών αυτού του οστού. Παρατηρείται κάθε χρόνο σε σχεδόν 225.000 Αμερικανούς μεγαλύτερους των 50. Είναι πιο κοινό σε γυναίκες από άνδρες ως αποτέλεσμα οστεοπόρωσης και είναι ιδιαίτερα σύνηθες σε αδύνατες, ηλικιωμένες γυναίκες. Τουλάχιστον 50% των ηλικιωμένων ασθενών που βιώνουν ένα κάταγμα ισχίου πεθαίνουν εντός ενός χρόνου από τον τραυματισμό.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η οστεοπόρωση προδιαθέτει ένα ηλικιωμένο άτομο σε κάταγμα ισχίου.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Πόνος στο γόνατο ή στη βουβωνική χώρα είναι το κλασικό σημείο ενός κατάγματος ισχίου. Εάν ο μηρός εξαρθρωθεί, μπορεί να εμφανιστούν βράχυνση και στροφή του ποδός.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Προεγχειρητικά, η έλξη Buck μπορεί να χρησιμοποιηθεί βραχυπρόθεσμα για την ανακούφιση των μυϊκών σπασμών. Μία ανοιχτή ανάταξη, εσωτερική καθήλωση του ισχίου για την ευθυγράμμιση των οστικών ακρών με σκοπό την ίαση είναι η προτιμώμενη χειρουργική θεραπεία ή μια μηριαία πρόσθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάγματα του αυχένα ή της κεφαλής του μηριαίου. Το οστό απαιτεί 6 με 12 εβδομάδες να θεραπευθεί σε έναν ηλικιωμένο ασθενή. Ο ασθενής χρησιμοποιεί έναν βοήθημα βάδισης, ωσότου το οστό θεραπευτεί πλήρως.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Ανακούφιση του πόνου και πρόληψη και παρακολούθηση των μετεγχειρητικών επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένων της λοίμωξης, της εξάρθρωσης ισχίου και της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης ή της πνευμονικής εμβολής, είναι οι κύριες ανησυχίες. Προφυλακτικά αντιβιοτικά και αντιπηκτικά χορηγούνται όπως ορίζεται, ενώ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εξάρθρωσης των ισχίων. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν την αποφυγή προσαγωγής, στροφής και κάμψης των ισχίων σε γωνία μεγαλύτερη από 90 μοίρες κατά τη διάρκεια μεταφοράς και δραστηριοτήτων βάδισης του ασθενή. Ο ασθενής νοσηλεύεται τυπικά για 3 με 4 ημέρες και στη συνέχεια μεταφέρεται σε μία κλινική, μια μονάδα υποξείας φροντίδας, μια μονάδα μεταβατικής περίθαλψης ή στο σπίτι για αποκατάσταση πολλών εβδομάδων.