Αγγλικός όρος

post-stroke depression

Ορισμός

Δυσφορική διαταραχή της διάθεσης μετά από εγκεφαλικό έμφρακτο, και η οποία απαντάται στο ένα τέταρτο περίπου όλων των ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν και για πολλά χρόνια η κατάθλιψη μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο θεωρούνταν ότι παρουσιάζεται κυρίως σε ασθενείς που υπέστησαν βλάβη στο μη επικρατές ημισφαίριο του εγκεφάλου, η έρευνα αποκάλυψε ότι το φαινόμενο αυτό είναι πολύ συνηθισμένο στις γυναίκες ασθενείς και σε ασθενείς ανώτατης εκπαίδευσης.

Κύριος όρος

depression