Αγγλικός όρος

excess disability

Ορισμός

H ανακολουθία η οποία υπάρχει όταν οι λειτουργικοί περιορισμοί ενός ατόμου είναι μεγαλύτεροι από εκείνους που δικαιολογούνται από τον αντικειμενικό βαθμό ανεπάρκειας. Συχνά η πλεονάζουσα αναπηρία δημιουργείται από συμπεριφορές και πολιτικές που υψώνουν φραγμούς στην πλήρη συμμετοχή του ανάπηρου ατόμου.

Κύριος όρος

disability