Αγγλικός όρος

smokeless tobacco

Ορισμός

Καπνός που χρησιμοποιείται με τη μορφή εισπνεόμενης από τη μύτη σκόνης καπνού, ή καπνού προς μάσηση. Αυτά τα προϊόντα ερεθίζουν τον στοματικό βλεννογόνο και τα ούλα, και η συνεχής χρήση τους προκαλεί αυξημένο κίνδυνο καρκίνου στόματος, λάρυγγα, λαιμού και οισοφάγου. Ο καθαρός καπνός περιέχει νικοτίνη και είναι εθιστικός. Η χρήση του είναι μεγαλύτερη σε έφηβους, ειδικότερα σε άρρενες. Εκτιμάται ότι ένα ποσοστό 1.4% με 8.8% των ενηλίκων στις Η.Π.Α. χρησιμοποιούν προϊόντα καθαρού καπνού.

Κύριος όρος

tobacco