Αγγλικός όρος

q.d.

Ορισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι περισσότεροι ειδικοί στην πρόληψη των σφαλμάτων κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας συνιστούν να γράφεται «καθημερινά» αντί για τη σύντμηση q.d., ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα επικοινωνίας. Το q.d. μπορεί να εκληφθεί για το q.i.d. (τέσσερις φορές την ημέρα), ένα σφάλμα που θα οδηγούσε σε ακούσια υπερδοσολογία.

Ετυμολογία

Λατ.: quaque die