Αγγλικός όρος

cachexia

Ορισμός

Κατάσταση κακής υγείας, υποσιτισμού, και κόπωσης. Μπορεί να παρουσιασθεί σε πολλές χρόνιες ασθένειες, κακοήθειες και μολύνσεις,

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Οι δραστηριότητες πρέπει να διακόπτονται από συχνές περιόδους ανάπαυσης και να παρακολουθείται η απάντηση του ασθενούς στη δραστηριότητα, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάντληση. Παρέχεται στοματική υγιεινή πριν και μετά το γεύμα. Προσφέρονται μικρά, συχνά και συμπυκνωμένα γεύματα υψηλής θερμιδικής και θρεπτικής αξίας μαζί με υγρά, ώστε να ελαττωθεί η απαιτούμενη προσπάθεια για τη σίτιση. Ο ασθενής επανατοποθετείται συχνά, προκειμένου να βοηθηθούν οι αναπνευστικές κινήσεις, να κινητοποιηθούν οι εκκρίσεις και να αποφευχθεί η λύση της συνέχειας του δέρματος. Το δέρμα επιθεωρείται για λύση της συνέχειας του και οι ιστοί προστατεύονται από την πίεση με ειδικά επιθέματα ή στρώματα και άλλες υποστηρικτικές συσκευές. Όταν ο ασθενής μετακινείται, ο χειρισμός του γίνεται απαλά με υποστήριξη των αρθρώσεων για την πρόληψη πόνου και παθολογικών καταγμάτων. Παρέχονται υποβοηθούμενες παθητικές, ή ενεργητικές ασκήσεις για τη διατήρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων. Παρακολουθούνται οι κενώσεις, ώστε να αποφευχθεί η κατακράτηση ούρων, ή κοπράνων και υποβοηθείται ο ασθενής στη χρήση της τουαλέτας. Εάν παρουσιασθεί ακράτεια, λαμβάνονται μέτρα προστασίας της ακεραιότητας του δέρματος και της αυτοεκτίμη-σης του ασθενούς. Προσφέρεται βοήθεια στον ασθενή και στην οικογένειά του, ώστε να αντεπεξέλθουν συναισθηματικά στη σωματική εικόνα, στην κατάσταση της ασθένειας και στον επερχόμενο θάνατο.

Ετυμολογία

[Ελλ. kakos, κακός + hexis, έξις]

Υπώνυμος όρος

cancerous cachexia
malarial cachexia
pituitary cachexia