Αγγλικός όρος

central blood pressure

Ορισμός

Η αρτηριακή πίεση στις κοιλότητες της καρδιάς, σε μια μεγάλη φλέβα ή κοντά στην καρδιά. Αν μετρηθεί η πίεση μιας φλέβας, τότε ονομάζεται κεντρική φλεβική πίεση. Αν μετρηθεί στην αορτή ή σε μια παρόμοια μεγάλη αρτηρία ονομάζεται κεντρική αρτηριακή πίεση.

Κύριος όρος

blood pressure