Αγγλικός όρος

poison control center

Ορισμός

Ίδρυμα που διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό, όπως ορίζεται από την Αμερικανική Ένωση του Κέντρων Ελέγχου Δηλητηριάσεων, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα δηλητήρια και την θεραπεία τους. Τα κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων αποτελείται από ένα ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και μια βιβλιοθήκη αναφοράς, αλλά δεν διαθέτει τμήματα θεραπείας. Υπάρχουν περισσότερα από 400 κέντρα δηλητηριάσεων στις Πνωμένες Πολιτείες που παρέχουν 24ωρη υπηρεσία. Σχετίζονται ή αποτελούν τμήμα μεγάλων νοσοκομείων ή ιατρικών σχολών. Μια κυβερνητική υπηρεσία -Το Γραφείο της Μονάδας Φαρμάκων που ανήκει στον Κλάδο Ελέγχου Δηλητηριάσεων της Επιτροπής Τροφίμων και Φαρμάκων, ενεργοποιείται επίσης σε προγράμματα ελέγχου δηλητηριάσεων και για τον συντονισμό των προσπαθειών των μεμονωμένων κέντρων.