Αγγλικός όρος

ejection fraction

Ορισμός

Στη φυσιολογία της καρδιάς, το ποσοστό του αίματος που κενώνεται από την κοιλία σε μία συστολή. Το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας είναι κατά μέσο όρο 60% με 70% σε φυσιολογικές καρδιές, μπορεί όμως να ελαττωθεί σημαντικά σε περίπτωση νέκρωσης τμήματος του μυοκαρδίου (π.χ. μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου) ή σε καρδιομυο-πάθειες ή βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς.