Αγγλικός όρος

clitoris

Ορισμός

Μία από τις δομές των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Μικρό, στυτικό σώμα, τοποθετημένο κάτω από την πρόσθια χειλική σχισμή και μερικώς κρυμμένη από το πρόσθιο τμήμα των μικρών χειλέων του αιδοίου.

ΔΟΜΗ: Αποτελείται από τρία τμήματα: ένα σώμα, δύο σκέλη και μία βάλανο. Το σώμα, με μήκος περίπου 1 ίντσας (2,5 εκατοστών), αποτελείται από δύο συντηγμένα σηραγγώδη σώματα. Εκτείνεται από το ηβικό τόξο προς τη βάλανο. Τα δύο σκέλη αποτελούν συνέχεια των σηραγγωδών σωμάτων και τα συνδέουν στους κατώτερους κλάδους των ηβικών οστών. Καλύπτονται από τους ισχιοσηραγγώδεις μύες. Η βάλανος, η οποία σχηματίζει το άπω, ελεύθερο άκρο, είναι ένα μικρό, αποστρογγυλωμένο φύμα αποτελούμενο από στυτικό ιστό. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Η βάλανος καλύπτεται συνήθως από μια χοανωτή ακροποσθία, και η κοιλιακή επιφάνειά της προσκολλάται στο χαλινό των χειλέων.

Ετυμολογία

[Ελλ. kleitoris, κλειτορίς]