Αγγλικός όρος

Apgar score

Ορισμός

[Virginia Apgar, αναισθησιολόγος από τις HXIA, 1909-1974]. Κλίμακα για την αξιολόγηση της σωματικής κατάστασης ενός βρέφους κατά τη γέννησή του. Εκτιμάται η καρδιακή συχνότητα, η αναπνοή, ο μυϊκός τόνος, η αντίδραση στα ερεθίσματα και το χρώμα του βρέφους ένα λεπτό μετά από τη γέννηση και επανεκτιμούνται μετά από 5 λεπτά. Ο κάθε παράγοντας βαθμολογείται με 0, 1 ή 2· το μέγιστο συνολικό σκορ είναι το 10. Ερμηνεία της βαθμολόγησης: 7 έως 10, καλή μέχρι τέλεια· 4 έως 6, μέτρια· μικρότερη από 4, κακή κατάσταση. Χαμηλή βαθμολογία στην εκτίμηση στο 1ο λεπτό είναι σημείο περιγεννητικής ασφυξίας και ένδειξης άμεσης ανάγκης υποβοηθούμενου αερισμού. Τα βρέφη με σκορ κάτω από 7 στη μέτρηση που γίνεται 5 λεπτά μετά από τη γέννηση θα πρέπει να επαναξιολογούνται μετά από άλλα 5 λεπτά· σκορ μικρότερο από 6 σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί να αποτελεί ένδειξη ανάγκης για προσπάθεια αναζωογόνησης. Σε κατεσταλμένα βρέφη, ο πιο ακριβής καθορισμός της υποξίας είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με την άμεση μέτρηση της μερικής πίεσης του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα και του pH του αίματος του ομφαλίου λώρου. Βλ.: πίνακας.